Kas ir SimBASE®

SimBASE® ir jaunās paaudzes biznesa procesu vadības sistēma, kas ļauj automatizēt jebkura tipa un specializācijas kompāniju darbību. Sistēmas biznesa loģika balstās uz vismodernākajiem korporatīvās vadības un motivācijas principiem, bet tehniskā puse ir pilnībā izveidota uz web-tehnoloģiju pamata.

Sistēmas kodols ir biznesa procesu konstruktors, ar kura palīdzību var jebkurā brīdī un jebkurā planētas vietā mainīt procesu darba loģiku atbilstoši organizācijas vajadzībām tajā brīdī. Biznesa loģikas līmenis ir pilnīgi atdalīts no tehniskā līmeņa, kas ļauj vadošajiem darbiniekiem, analītiķiem un metodologiem patstāvīgi pārvaldīt sistēmu bez programmētāju un izstrādātāju piedalīšanās.

Sistēmas ideoloģija nodrošina dažādu vadības un organizācijas funkciju „bezšuves” realizāciju, kā piemēram, elektronisko dokumentu apgrozības (ieskaitot elektroniskos arhīvus), klientu attiecību pārvaldības (CRM sistēmas), kvalitātes kontroles un pārvaldības, incidentu pārvaldības, projektu un servisu vadības (t.sk. helpdesk / service desk), bilinga un koleģiālo lēmumu pieņemšanas sistēmu funkcijas.

“Virtuālā konveijera” principu lietošana ļauj būtiski ietaupīt laiku un uzlabot visu organizācijas darbinieku darba kvalitāti, neapgrūtinot menedžerus ar uzdevumu “monitoringu”, bet sniedzot viņiem aktuālo informāciju tieši tajā brīdī, kad tas ir nepieciešams lēmuma pieņemšanai vai konkrētas darbības veikšanai.

Sistēma nodrošina precīzu jebkuru darba scenāriju izpildes kontroli, momentānu informēšanu par novirzēm no reglamenta, automātisku problēmu eskalācijas procedūru izpildi un darbību ārkārtas situācijās.

Ko sniedz biznesam SimBASE®

Elastību. Jebkuru biznesa procesu ir iespējams izmainīt bez vajadzības to apturēt, mainīt programmatūru un papildus apmācīt personālu. Mēs dzīvojam dinamiskajā pasaulē un mūsu panākumi lielā mērā ir atkarīgi no tā, cik ātri mēs varam pielāgoties ārējo apstākļu izmaiņām.

Drošību. Nekāda dokumentu un vērtīgas informācijas zuduma, nekādu aizmirstu vai neatbildētu vēstuļu vai neapmaksātu rēķinu, nekādu zagšanas gadījumu no darbinieku datoriem vai biznesa apturēšanas cietā diska salūšanas dēļ. Darba tehnoloģija, dokumenti, kontakti, sadarbības vēsture ar klientiem un uzdevumu izpildīšanas statistika ir vienmēr savā vietā (nesaslimst, neaiziet atvaļinājumā un neatbrīvojās no darba). SimBASE® nodrošina kompleksu biznesa drošību, kas ir ne tikai datu šifrēšana, piekļuves ierobežošana un daudzfaktoru autentificēšana.

Kontroli. Sistēma nodrošina visu korporācijas iekšējo procesu monitoringu, darba kvalitātes rādītāju mērījumus un aktuālās informācijas sniegšanu tiem, kam tā ir vajadzīga tieši tad, kad tai ir jāpievērš uzmanība. No kļūdām rodas zaudējumi, bet SimBASE® sistēma samazina šo risku, ļaujot laicīgi konstatēt tās un pat dažos gadījumos tās automātiski izlabot.

Kam noderēs SimBASE®

Jebkura tipa organizācijām, kas vēlās saņemt jaudīgu un universālu attīstības instrumentu. Šobrīd SimBASE® sistēma tiek veiksmīgi izmantota kā nelielās dinamiskās privātkompānijās, tā arī valsts iestādēs ar visu iekšējo procesu un procedūru stingru reglamentāciju.

Kompānija Simourg un tās partneri labprāt atbildēs uz Jūsu jautājumiem un sniegs visu nepieciešamo papildinformāciju par SimBASE® sistēmu.